بازی بابا نوئل

رایگان بازی های آنلاین

???? ???? ????

همه حالیکه به بازی "چرخ چرخ" کریسمس و سال نو مبارک! ماموریت شما - به تماس خوب بابا نوئل، که او را در دودکش بود. در راه، سانتا خواهد شد جمع آوری هدایای. استفاده از موس خود را به هدف. را انتخاب کنید نیروی اعتصاب و اعتصاب Dedkov، می، قدرت وجود دارد.

بازی های آنلاین:

MMORPG بازی های آنلاین:


بازی مشابه